Akademická Plzeň

Plzeň je strohá, akademická, mnohdy by se dalo říct, že trochu suchá. Ale zdání klame. Za klubovými večery, které svými tematickými náměty připomínají alademické univerzitní debaty (klub skutečně spolupracuje často s různými fakultami, takže srovnání je na místě), se skrývají velmi přátelská a živá setkání, které v bohatých diskusích vyřeší nejeden marketingový oříšek.

ROK 2016


27. 1. 2016  Novoroční klubové setkání Cesta z Čech na střechu Afriky a zpět – přednáška

25. 2. 2016  Výroční klubové setkání
Aktuality ze světa marketingu – plán činnosti ČMS na rok 2016

duben 2016  Seminář
Implementace CRM ve velkém výrobním podniku

červen 2016  Letní společenské setkání
členů a sympatizantů ČMS

26. 10. 2016  Klubové setkání 
Téma: Informační exploze a její dopady na firemní systémy managementu a na technické a sociální systémy
Lektor: Ing. Milan Brejcha / vzdělávací instituce EVIDA

22. 11. 2016  Klubové setkání
Téma: Prezentace činností a služeb Regionální hospodářské komory PK
Lektor: Ing. Zdeněk Mužík / místopředseda RHK Plzeňského kraje

14. 12. 2016  Společenské předvánoční setkání členů a sympatizantů ČMS


ROK 2015

Činnost regionálního klubu ČMS v Plzni se tradičně uskutečňovala formou klubových, nebo výjezdních setkání. Jednotlivé odborně zaměřené akce jsou pořádány pro členy ČMS a zájemce o oblast marketingu a systémů podnikového managementu.
Organizační zajištění probíhá ve spolupráci se ZČU / Katedrou marketingu a s využitím školících prostor Akademie Hospodářské komory PK, o.p.s.

 Na klubových setkáních v I. pololetí byla prezentována a diskutována tato témata:

  • Aktuality z oblasti marketingu – informace o činnosti RMK ČMS v roce 2015  a seznámení s „Plánem hlavních akcí ČMS v roce 2015“ (25.2.2015)
  • „Metody a nástroje hodnocení spokojenosti zákazníků s dodávkami technologických zařízení“ – panelová diskuse (29.4.2015) Moderátor Ing. Pavel Novák – RMK ČMS
  • „Postup v přípravě obchodní dohody mezi Evropskou unií a USA (TTIP) – základní mýty a dosavadní fakta“ (28.5.2015) Lektor: Mgr. Milan Severa - Europe Direct Plzeň
  • 23. června se uskuteční každoroční neformální „Letní společenské setkání členů a sympatizantů ČMS“


ROK 2014

KLUBOVÉ SETKÁNÍ
TÉMA: „Řízení obchodních procesů v rámci integrovaného systému managementu podniku na bázi standardů ISO“
Termín: duben 2014
Místo konání: Regionální HK Plzeńského kraje - Plzeń, Nerudova 25
Odborný garant: Ing. Pavel Novák

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ
TÉMA:„Prezentace zkušeností s dlouhodobým uplatněním marketingových nástrojů ve firmě“
Termín: květen 2014
Místo konání: Významný výrobní podnik Plzeňského kraje
Organizační garant: Ing. Ivana Knapová

ROK 2012

Aktivity RMK ČMS Plzeň v I. pololetí 2012

V Plzni pokračovala klubová setkání členů ČMS a zájemců o oblast marketingu a systémů podnikového managementu. 12. dubna se v uskutečnilo klubové setkání v příjemném prostředí Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň zaměřeného na psychologické aspekty managementu. Téma „Od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství – Mapa pracovních vztahů“ bylo lektorsky zajištěno institucí Teamtest s.r.o. Praha. Dne 30. května proběhlo další klubové setkání ve školícím prostoru Krajského centra vzdělávání na téma „Integrovaný systém managementu ve Škoda ELECTRIC a.s.“ Vytvořený komplexní systém vnitropodnikového řízení na bázi mezinárodních standardů ISO umožňuje podniku uplatňovat marketingové přístupy a nástroje v příslušných funkčních útvarech a ve všech etapách akvizičního a realizačního procesu. Prezentaci tohoto certifikovaného integrovaného systému managementu provedl projektový manažer M. Šmiřák, d.t. Na dalším již tradičním letním společenském klubovém setkání pořádaném ve spolupráci s Plzeňským sdružením pro jakost se plzenští členové ČMS sešli v červnu. Další klubové akce RMK ČMS Plzeň budou pokračovat ve II. pololetí počínaje zářím. Informace o jejich odborném zaměření, termínu a místě konání budou zájemcům poskytnuty na internetových stránkách ČMS.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague