Marketing management

Philip Kotler  
„Bible marketingu“ – základní učebnice marketingu a marketingového řízení na světových univerzitách používaná celosvětově i u nás také v manažerské a podnikatelské praxi. Překlad desátého exkluzivního vydání, označovaného jako vydání milénia, reaguje na globální civilizační a podnikatelské trendy, zachycuje zásadní dopady rozvoje informačních a komunikačních technologií, médií a e-businessu na řízení a ekonomiku firmy. Řada nových případových studií a odkazy na webové stránky přináší informační zdroje na podporu manažerského rozhodování. Autor vysvětluje pojmy marketingu, principy marketingového řízení, způsob analyzování marketingových příležitostí, výzkum a výběr cílových trhů, způsob projektování marketingových strategií, plánování marketingových programů i hodnocení a kontrolu výsledků. Knihu přeložili: doc. Ing. Václav Dolanský, CSc., ing. Stanislav Jurnečka.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague