I. pololetí 2012

Zpráva o činnosti

České marketingové společnosti za I. pololetí 2012

Pro Hlavní výbor ČMS

l. Činnost prezidia
 prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní  otázky chodu společnosti
 hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2011, konference Marketing Trend – jaro 2012, doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf 2012, příprava a průběh certifikací v květnu 2012, výsledky hospodaření roku 2011, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce profesních a regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
 Prezidium se rovněž věnovalo doplnění a plnému zprovoznění www stránek

II. Soutěž Marketér roku 2011 – sedmý ročník

Soutěž o titul Marketér roku 2011 vyhlásila Česká marketingová společnost u příležitosti konference Marketing Trend podzim 2011 konané v Praze 29. listopadu 2011. Stejně jako v minulých ročnících bylo cílem soutěže výběr významných osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce i marketingu obecně. Slavnostní vyhlášení provedla a symbol soutěže - Velkého modrého delfína - představila  prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová. Vedle poslání a významu této akce ocenila i pravidelnou záštitu, kterou soutěži poskytuje Phillip Kotler. Předseda hodnotitelské komise prof. Gustav Tomek stručně uvedl nová pravidla hodnocení soutěže a způsob přihlášení.

V podvečer 16. května 2012 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek a hudební vystoupení Jana Vodňanského a kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Výsledky soutěže najdete na www.cms-cma.cz

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise byl předložen prezidiu ČMS následující návrh ocenění jednotlivých nominovaných kandidátů:

Velký delfín – hlavní cena soutěže: Ing. Stanislav Bernard – Rodinný pivovar BERNARD, a.s. za dlouhodobě úspěšný projekt komplexního řešení marketingové strategie a konkurenční schopnosti českého podniku

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Zlatý delfín: Ing. Jan Veselý – Český svaz pivovarů a sladoven za osobní účast na úspěšném marketingovém projektu „České pivo – Naše pivo“, který oslovil všechny společensko-ekonomické oblasti 

Malí delfíni: Mgr. Dagmar Bláhová – INTIMNÍ DIVADLO BLÁHOVÉ DÁŠI za originální úspěšný komplexní marketingový projekt v oblasti divadelnictví

Ing. Zdeněk Blažek  - Dřevojas, v.d. za komplexní projekt marketingové koncepce v oboru výrobního družstevnictví

Ing. Kateřina Drongová – Grada Publishing, a.s. za dlouhodobě úspěšný projekt systematického vydávání původní i překladové marketingové literatury

Ing. Patricie Irlveková Sedláčková – Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. za marketingovou podporu projektu rozvoje největšího historického lázeňského komplexu v ČR

Ing. Vladimír Stehno – COOP družstvo Havlíčkův Brod za úspěšný marketingový projekt obchodního podnikání v konkurenci se zahraničními obchodními řetězci

Mgr. Jaroslav Vavřina, MBA – Harley-Davidson Praha za řešení projektu nové komplexní firemní strategie a její úspěšnou implementaci

Ing. Libor Witassek, MBA – DC VISION, s.r.o. za úspěšné uplatnění marketingového projektu - Kampaně manažerského poradenství pro zvýšení výkonnosti firem

Mimořádné ocenění hodnotitelské – Růžový delfín:  Ing. Radmila Friedlová – Statutární město Havířov za významný podíl na realizaci úspěšného projektu Europa Cup 2011 za účasti předních floristů evropských zemí

Ing. Kateřina Šrámková – Zámek Loučeň za originální úspěšný projekt prezentace turistického cíle Zámek a labyrintárium Loučeň

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa: Ing. Ivo Gajdoš

Diplom za nominaci: Ing. Luděk Heinz Ing. Radim Klepetko RNDr. Barbora Krásná Dipl. ekon. Petr Machoň Mgr. Petra Mašínová Ing. Pavel Ondrášek, MBA Ing. Lucie Rokosová Ing. Jaroslav Veverka

III. Konference Marketing Trend jaro 2012 – Nekopírujte, jděte vlastní cestou

Česká marketingová společnost společně s měsíčníkem Trend Marketing uspořádaly jarní konferenci Marketing Trend na výše uvedené téma, která se konala 30. května 2012 na Novotného lávce. Na pravidelném setkání marketingových odborníků představili zástupci z různých společností způsoby, jakými se odlišují od konkurence a co vše dělají pro dosažení úspěchu na trhu.   Konferenci zahájila docentka Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, která úvodním slovem srdečně přivítala všechny zúčastněné. Poukázala na význam inovací pro vývoj nových příležitostí, který demonstrovala výstižným přirovnáním: „Doba kamenná neskončila proto, že by došlo kamení, ale protože lidé začali využívat bronzové nástroje, které jim lépe vyhovovaly.“  Tím poukázala na nutnost permanentního vývoje prostředků pro naplňování našich potřeb pro udržení prosperity. Navázal Bohuslav Bohuněk, šéfredaktor časopisu TREND Marketing, který celý den konferenci provázel. Zahájil šňůru příspěvků rozdělených do čtyř tematických bloků: Produktová inovace jako cesta z cenových válek. Jak a kde hledat nové zákazníky? Inovujte marketingovou komunikaci a získejte více pozornosti za méně peněz. Jak vyvážit off- a on-line strategie?

První blok zahájil Miroslav Kozel, marketingový manažer z ryze české společnosti Logik, který v příspěvku „Jak využít firemní know-how pro vstup na nové trhy“ ukázal netradiční způsob, jakým se moderní tiskárna Logik dokázala odlišit od ostatních tiskáren standardně poskytujících kvalitní tisk.  Ve druhé prezentaci Pavel Nemrava člen, představenstva Software602, přestavil historii a vývoj společnosti. Druhý blok začal prezentací Jána Bartíka, marketingového ředitele ze společnosti DeNuevo s titulkem „Jak hledat nových zákazníkov“. Následující čtvrtá prezentace s názvem „Výroba náramkových hodinek“ patřila Janu Prokopovi, brand manažerovi ze společnosti ELTON hodinářská, a.s. vyrábějící tradiční české náramkové hodinky značky Prim. Třetí blok uvedla prezentace Miroslava Outpice, výkonného ředitele ze společnosti Shopper Marketing Prague, s názvem „Inovativní shopper marketing“, která  představila speciálně upravenou metodu mystery shoppingu pro vývoj marketingových programů. Šestou prezentaci na téma „Nešetřete kreativitou, ušetříte na nákupu medií“ představila dvojice Jan Jelínek a Petr Vaněk z kreativní agentury Loosers. Sedmá prezentace s názvem „Skutočně stačí odlíšiť sa?“ byla přednesena mediálními konzultanty Milanem Hladkým a Pavolem Mačingou z reklamní agentury Mačinga&Hladký. Poslední blok byl spuštěn prezentací „Nekopírujte ostatní, vytvářejte vlastní strategie“.  Pavel Jechorta, vedoucí oddělení strategického a operativního marketingu z pojišťovny Allianz velmi zábavnou a poutavou formou přestavil projekty, jimiž se zabývají. Devátá prezentace „Čím se zabýváme ve volném čase“ Martina Kermese ze společnosti Nydrle Digital, představila projekt snažící se empatickým způsobem dostat k lidem. Závěrečná desátá prezentace Vladimíra Buťy, product & customer proposition directora  ze společnosti Mediatel, s názvem „Jak efektivně kombinovat tradiční off-line inzerci s trendy digitální komunikace“, upozornila na problematičnost marketingových strategií v SME a SOHO segmentu z pohledu plánování médií, měření výkonu reklamy, ROI a vyhodnocení efektivity využitých formátů. Konference proběhla v přátelské atmosféře s pauzou na oběd na nábřeží Vltavy s výhledem na Karlův most a Pražský hrad. Jednotlivé příspěvky, které byly na vysoké odborné úrovni, nabídly celou řadu inspirujících podnětů pro identifikaci příležitostí marketingové inovace. Současné trendy, které se v průběhu prezentací jasně projevovaly, jsou orientace na prožitek a hodnotu zákazníka, efektivní využívání moderních technologií a snaha být jiný než ostatní. V rámci závěrečných diskusí řečníci ochotně sdíleli své letité zkušenosti, často i velmi humornou formou a poskytli výstižnou reflexi na všechny vznesené dotazy. Proto věřím, že konference splnila svůj cíl, všem zúčastněným se líbila a byla pro ně přínosem.

IV. Certifikace a prolongace

Jarní certifikace se konala dne 24. května 2012.

Titul  Lektor pro marketing  úspěšně obhájila Ing. Halina Kotíková, Ph.D.,  vysokoškolská učitelka z katedry rekrealogie FTK UP V Olomouci

O proplongaci požádali a stanovená kritéria splnili:

PhDr. Petr Frey, marketingový poradce Ing. Lubomír Halagačka, marketingový manažer doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., lektor pro marketing Luděk Lokaj, marketingový specialista Ing. Martin Pešat, marketingový manažer doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., lektor pro marketing

Certifikační komise pracovala ve složení - předsedkyně certifikační komise PhDr. Cecílie Klevarová, CSc – ředitelka Bercil Consulting. Dalšími členy komise byli doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka ČMS a prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., viceprezident ČMS

V. Doprovodný program veletrh Reklama, Polygraf

Již tradičně garantovala Česká marketingová společnost část doprovodného programu na 19. ročníku veletrhu Reklama, Polygraf 20.-22.3.2012. První den hned po zahájení proběhla diskuse na aktuální téma role marketingové komunikace v současné ekonomické situaci, další diskusní panel ve formě kulatého stolu seznámil návštěvníky veletrhu s výsledky dlouhodobého výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě a zajímavé diskusní setkání bylo také věnováno nekonečnému příběhu vytváření corporate identity v souvislosti s očekávaným rebrandingem naší země. Na veletrhu se sešli představitelé a členové regionálních klubů ČMS a také hodnotitelská komise soutěže Marketér roku. V rámci veletrhu se také uskutečnil slavnostní křest již čtvrtého vydání knihy Psychologie reklamy, kterého se kromě hlavní autorky doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D., prezidentky ČMS, zúčastnili také ostatní spoluautoři a zástupci nakladatelství Grada, kde publikace vyšla. Knihu pokřtil ředitel veletrhu Zdeněk Sobota, prof. Gustav Tomek a ing. Jiří Mikeš.

VI. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace. V březnu letošního roku  vyšlo první číslo zaměřené na téma Marketingová komunikace a  2. číslo má téma Marketing B2B.

Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu. Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena a webových stránkách ČMS.

Témata na druhou polovinu roku 2012 číslo 3 – Obchod 21. století číslo 4 -  Marketingový výzkum

VII. Vzdělávání členů ČMS

Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability   Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00164

Pokračování vzdělávacích kurzů v rámci projektu   Společnost  Tempo Training & Consulting, která vyhrála výběrové řízení vypsané pro realizaci kurzů projektu pokračovala ve firmách čerpajících dotace ve školení jejich zaměstnanců. Kurzy probíhají souběžně na několika místech v Čechách a na Moravě a ze strany ČMS jako příjemce dotace je pravidelně kontrolován jejich průběh, kvalita, zajištění publicity, účast frekventantů i úroveň lektorů. Podle stanoveného harmonogramu bylo uspořádáno evaluační setkání (do konce roku proběhne ještě 2x) a byla vypracována monitorovací zpráva. Protože některé firmy zapojené do školícího programu zjistily, že do konce trvání projektu nebudou schopny vyčerpat stanovenou finanční kvótu pro jejich zaměstnance, byla účast v programu nabídnuta několika dalším subjektům. Z těch se ve stanovené lhůtě a za stanovených podmínek přihlásily další zájemci, kteří byli do programu po schválení změny projektu zařazeni. Průběžně probíhají pracovní schůzky jak zástupců ČMS s managementem projektu, tak se zástupci školící firmy.  Případné připomínky a požadavky jsou řešeny operativně, bez průtahů se snahou najít společné řešení vyhovující oběma stranám.

VIII. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace

V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi.

Výzkum „Češi a reklama“ ve spolupráci s ČMS Společnost Factum Invenio ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV),  POPAI CE a Brno International Business School (BIBS) realizovala další vlnu dlouhodobého výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Šetření se uskutečnilo v lednu 2012 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1006 osob ve věku nad 15 let. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách ČMS.

Duhový paprsek

Jako každoročně konala se na letošním ročníku veletrhu Reklama, Polygraf soutěž o nejlepšího výrobce reklamy roku pod názvem Duhový paprsek. V porotě zasedla doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS, která také předala Plaketu České marketingové společnosti zástupci oceněného projektu.

Zlatý středník

PR Klub vyhlásil výsledky 10. jubilejního ročníku soutěže Zlatý středník 2011. Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Porota hodnotila 137 publikací, on-line prezentací, newsletterů a textů v 11 kategoriích. Přihlášená periodika hodnotily 3 poroty, jedním z porotců byla také prezidentka České marketingové společnosti Jitka Vysekalová. Cena České marketingové společnosti byla udělena titulu Universalia, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

 

NeuroTVplanning za účasti ČMS

Mediální agentura PHD a Akademie věd ČR představili novou metodu optimalizace televizních kampaní na základě nejnovějších výzkumů z oblasti neurologie, psychologie a marketingu. Za pomoci funkční magnetické resonance (fMRI) se získávají co nejpřesnější data o působení různých typů televizních pořadů na mozková centra. Projekt by měl na základě průzkumu reakcí diváků na TV pořady na na TV reklamu přispět k lepšímu mediálnímu plánování a dosažení vyšší efektivity. Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová v úvodu tiskové konference zařadila projekt do širších marketingových souvislostí a upozornila na jeho přednost, ale i úskalí, která sebou výzkumu z oblasti neuroscience nesou.

ČMS na workshopu IBM

Společnost IBM požádala ČMS o aktivní účast na workshopu Efektivní řízení marketingových kampaní, který se konal v konferenčním centru Tower na Praze 4 dne 3. 5. 2012. Pozvání přijal Gustav Tomek, viceprezident ČMS, s přednáškou na téma Vývojové trendy marketingu a bariéry jeho uplatnění. Jeho vystoupení bylo zařazeno jako úvodní. Zhodnocení současného chápání a vývoje marketingu, podložené výsledky konkrétních výzkumů vzbudilo pozitivní ohlas. Na uvedené skutečnosti se pak odvolávali i další přednášející. Za IBM vystoupili pan Ruben Bru, Johann Bracun a Martin Švík, o zkušenosti z praxe Komerční Banky se podělil pan Michal Pánek.  

Víno nejen pro Lady

Lady Wine Club nabídl svým členkám i příznivkyním možnost neformálních setkávání každou poslední středu v měsíci. Místo setkání je „Na blbym místě“, příjemné restauraci, která přes svůj název je na místě dobrém, a to na rohu ulice Štěpánské a V Jámě v Praze 1. Zatím se uskutečnila čtyři setkání, při kterých dámy ochutnaly dobrá vína, probraly témata zajímající „všechny strany“ a přivítaly hosty, mezi kterými byl i moderátor Karel Voříšek či šéf Klubu Lávka Boris Gaydečka, který přislíbil na konec prázdnin ochutnávku vín z Korsiky.  

Malá galerie Veritasimus
uspořádala výstavu tentokrát na téma Studiový portrét. Byla to již devátá prezentace prací členů ČMS. Tentokrát se se svými výjimečnými fotografie představil ve Vinném šenku Luboš Josef Marek, kterému vydatně asistovala a pomáhala Jiřinka Chrtková. Vernisáž, kterou uváděla Jitka Vysekalová, obohatil svým osobitým básnickým přínosem Pavel Lintymer a příjemná komorní hudební skupina Rubinet. 

• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích

• v rámci spolupráce s Economia má ČMS v časopise Trend Marketing prostor prezentovat činnost společnosti, pravidelně jsou uváděny aktivity ČMS i regionálních klubů, spolupráce s ostatními společnostmi a další aktuální dění v ČMS

• webové stránky ČMS  -  intenzívně se pracovalo a dosud pracuje na úpravě nové podoby www stránek a doplňování dat a informací

 

X.  Činnost regionálních klubů

 Ostrava         PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

Zákazník včera, dnes a zítra

Klíčovým předpokladem pro úspěch každé firmy je porozumět potřebám a přáním svých zákazníků. Tato základní poučka v marketingu je všeobecně známá, avšak na zákazníka se musíme dívat vždy v kontextu se změnami a vývojem tržního prostředí (hospodářského, ekonomického, politického). Je zřejmé, že dnes se zákazník v ekonomické recesi chová jinak než před pár lety. Pro marketing a management ve firmách je více než žádoucí znát klíčové faktory, které ovlivňují nákupní chování zákazníka. A na tyto aktuální otázky a problémy byl zaměřen seminář, který zorganizovala Česká marketingová společnost Regionální klub Ostrava dne 17. dubna t. r. v Hotelu Imperial Ostrava. Seminář zahájila předsedkyně ČMS Regionálního klubu Ostrava PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. úvodním slovem, ve kterém byly uvedeny hlavní myšlenky a cíle semináře. Cílem bylo seznámit účastníky semináře s novými pohledy a trendy dnešního nákupního chování spotřebitele, zákazníka, zamyslet se nad změnou jeho chování v důsledku ekonomických podmínek. Velkým přínosem semináře byly, kromě teoretické části, barvitě prezentované nejnovější výzkumy o současném nákupním chování spotřebitele, zákazníka, které prezentovala prezidentka České marketingové společnosti doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. Na semináři dále vystoupili manažeři úspěšných firem Miloslav Kaplan, ředitel společnosti NAR marketing, Ing. Luboš Zábojník, MBA, společnost MARETI CZ, a prezentovali své poznatky i zkušenosti jak získat a udržet si dnes zákazníka. Kromě bohaté diskuse byl seminář doplněn příjemným překvapením, o které se postarala prezidentka ČMS Jitka Vysekalová, že přinesla poslední vydání své publikace Psychologie reklamy a dala je do tomboly pro účastníky semináře.

 

 Liberec doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Teorie a praxe podnikových sítí

Regionální klub ČMS Liberec v březnu uspořádal na půdě Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci přednášku na téma Teorie a praxe podnikových sítí: Regionální sítě v oblasti cestovního ruchu ve Švýcarsku. Přednášejícím byl Jaromir Mazel, lic.oec.HSG, Ph.D., který se dané problematice už několik let věnuje. Pan Mazel žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Od roku 1986 působil na Univerzitě v St. Gallenu, nejdříve jako odborník na informační technologie, později na úrovni rekorátu, kde byl zodpovědný za content management systém. Přednášel na několika vysokých školách v České republice i v zahraničí; je autorem několika odborných článků.

Ve své přednášce studenty seznámil s trendem současné doby, kdy jsou podniky nucené v zájmu lepšího uspokojování potřeb a udržení zákazníků spolupracovat a vytvářet „regionální sítě“. Dokumentoval to na praktickém příkladu z oblasti cestovního ruchu švýcarského regionu Oberengadin / St. Moritz, kde celá řada menších i větších firem pod tíhou měnících se podmínek trhu začala spolupracovat a spolupodílet se na poskytování komplexních služeb návštěvníkům regionu, což v konečném důsledku vedlo ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti daného regionu, nárůstu zájmu a návštěvnosti domácích i zahraničních turistů.  

 Zlín     doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.   Zajímavý workshop

Workshop Regionálního klubu ČMS ve Zlíně proběhl 26.4.2012 mimořádně ve Vinné galerii v Brně pod vedením jejího majitele Ing. Tomáše Vicana, MBA, producenta filmů Bobule, 2 Bobule  a koproducenta filmu Lidice. K jeho dalším aktivitám patří např. provozování Bobule ve Višňové a je spolumajitelem Adámkova vinařství. Workshop byl zaměřen na marketingovou strategii propagace filmu, oblasti a produktu – využití product placementu pro úspěch filmů Bobule a 2 Bobule, zvýšení povědomí o moravském vinařství a vínu. Film byl úspěšný i v Polsku, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Aby si tito diváci správně zapamatovali zemi, byl delší záběr na výletní loď na Mušovských jezerech s velkou českou vlajkou. Další příklady: - Film Bobule byl v premiéře uveden asi deset dnů před otevíráním Svatomartinského vína. O Svatomartinském a slámovém vínu se ve filmu často hovoří. Vícekrát jsou ukázány produkty Adámkova vinařství. Herec Lipský měl po návratu z cesty do Argentiny na hlavě kšiltovku, na které byl název a logo firmy, která exkluzivně dováží vybrané druhy vína z Argentiny. - Záběry jihomoravských vinic propagovaly nejen kraj, ale i víno jako produkt. Průběžně po celou dobu workshopu probíhala degustace růžových vín z Adámkova vinařství, které měly příjemnou jahodovou vůni.

 

 Plzeň Ing. Pavel Novák

Aktivity RMK ČMS Plzeň v I. pololetí 2012

V Plzni pokračovala klubová setkání členů ČMS a zájemců o oblast marketingu a systémů podnikového managementu. 12. dubna se v uskutečnilo klubové setkání v příjemném prostředí Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň zaměřeného na psychologické aspekty managementu. Téma „Od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství – Mapa pracovních vztahů“ bylo lektorsky zajištěno institucí Teamtest s.r.o. Praha. Dne 30. května proběhlo další klubové setkání ve školícím prostoru Krajského centra vzdělávání na téma „Integrovaný systém managementu ve Škoda ELECTRIC a.s.“ Vytvořený komplexní systém vnitropodnikového řízení na bázi mezinárodních standardů ISO umožňuje podniku uplatňovat marketingové přístupy a nástroje v příslušných funkčních útvarech a ve všech etapách akvizičního a realizačního procesu. Prezentaci tohoto certifikovaného integrovaného systému managementu provedl projektový manažer M. Šmiřák, d.t. Na dalším již tradičním letním společenském klubovém setkání pořádaném ve spolupráci s Plzeňským sdružením pro jakost se plzenští členové ČMS sešli v červnu. Další klubové akce RMK ČMS Plzeň budou pokračovat ve II. pololetí počínaje zářím. Informace o jejich odborném zaměření, termínu a místě konání budou zájemcům poskytnuty na internetových stránkách ČMS.

Předpokládané akce v druhé polovině roku 2012

Certifikace – 7. listopadu 2012   Zasedání hlavního výboru ČMS – 5. prosince 2012

Jitka Vysekalová, Milada Hábová  červen 2012


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague