2012 červen - zasedání HV

13.6.2012 se konalo v krásném prostředí na Novotného lávce v Praze 1 pravidelné půlroční zasedání Hlavního výboru České marketingové společnosti. Hlavní bod programu, Zpráva o činnosti za uplynulé pololetí, kterou přednesla prezidentka ČSM doc. Jitka Vysekalová, zhodnotila aktivity soustředěné jak na průběh soutěže Marketér roku 2011, tak na jarní konferenci Marketing Trend i na průběh vzdělávání členů ČMS na základě udělení dotace z ESF OPLZZ.

Podrobnější zprávu o průběhu a výsledcích soutěže Marketér roku 2011 přednesl prof. Gustav Tomek, viceprezident ČMS, výkonná ředitelka Milada Hábová zase podrobněji informovala o průběhu vzdělávání a úpravách projektu ESF OPLZZ pro příští období.

Kromě toho byla zhodnocena účast na doprovodném programu veletrhu Reklama, Polygraf, spolupráce s partnerskými asociacemi a dosavadní vydání i příprava dalších čísel časopisu Marketing a komunikace.

Zvláštní pozornost byla věnována práci regionálních klubů, jejichž přítomní zástupci přednesli své příspěvky a zhodnotili činnost za uplynulé období.

Výsledky hospodaření v roce 2011 byly shledány jako velmi dobré a předsednictvu bylo doporučeno pokračovat ve stávajících trendech a záměrech.

Velký důraz byl kladen na možnosti prezentace ČMS jak ve vztahu k současným členům, tak potenciálním zájemcům o členství a prezentaci certifikačního programu a certifikovaných odborníků.

Další zasedání Hlavního výboru ČMS se bude konat v prosinci 2012.

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague