Češi a reklama 2012

Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a v kterém pokračuje v posledních letech agentura Factum Invenio. Doposud bylo realizováno celkem 29 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. V letošním roce jsme se zaměřili především na vnímání důvěryhodnosti a pravdivosti reklamy u jednotlivých skupin produktů a „přidali“ jsme otázku týkající se postojů k product placementu. Poslední šetření proběhlo v lednu 2012 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1006 osob ve věku nad 15 let. Současné šetření bylo realizováno agenturou Factum Invenio ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV), POPAI a B.I.B.S.

Kompletní tisková zpráva ke stažení.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague