Proč se stát členem ČMS?

Důvodů k takovému kroku může být hned několik, ale na jejich konci bude vždy společný cíl. Členství v České marketingové společnosti znamená být součástí kolektivu odborníků, pro které je marketing nejen denní práce a celoživotní aktivita, ale také koníček a kreativita přinášející stále něco nového, inspirujícího pro další složité cesty. ČMS je tím bodem, kde se snahy a zájmy marketérů soustřeďují, kde je vytvářena společná platforma pro kontakty a výměnu nabytých zkušeností.

 

Pokud bychom chtěli stručně verbalizovat hlavní výhody členství, zvolili bychom na výše položenou otázku následující odpovědi:

Protože získáte

  • možnost prohlubovat a rozšiřovat znalosti, kontakty a zkušenosti v rámci své specializace nebo profesního zájmu účastí v klubech ČMS, na konferencích a seminářích
  • možnost účastnit se marketingového dění a práce společnosti přímo v regionu prostřednictvím regionálních klubů ČMS
  • speciální možnost pro odborníky z akademické sféry zúčastnit se práce Klubu učitelů marketingu
  • platformu pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností z marketingové praxe – časopis Marketing & Komunikace vydávaný ČMS pro členy i další zájemce o marketing; časopis vychází čtvrtletně
  • možnost zúčastnit se konferencí a seminářů pořádaných ČMS i partnerskými organizacemi za výrazné slevy
  • možnost zapojit se aktivně do soutěže Marketér roku pořádané pravidelně ČMS
  • prostor pro získávání a operativní výměnu informací prostřednictvím webových stránek ČMS
  • možnost využívat příruční knihovnu marketingové literatury vybavenou jak knižními publikacemi, tak řadou periodických titulů
  • možnost využívat kontaktů s marketingovými organizacemi v zahraničí pro získání nových zkušeností či poznatků; ČMS udržuje kontakty s Evropským sdružením pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a usiluje o další rozvoj v této oblasti
  • certifikaci marketingových odborníků na základě praktických výsledků prokázaných předložením vlastních prací a publikační činnosti, osobní prezentace a případně vyžádaných referencí

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague